Informacje dla właścicieli, których konie przebywają w Szpitalu.                                                                                UWAGA: WJAZD DO SZPITALA: ALEJA WYŚCIGOWA 8 LUB 15

1.  Konia zostawiamy w boksie, w podpisanym kantarze.
2.  Derki, ochraniacze, linki - zabieramy do domu.
                                              SZPITAL NIE ODPOWIADA ZA POZOSTAWIONY SPRZĘT
3.  W biurze - wypełniamy stosowne zlecenie leczenia/operacji i zostawiamy paszport konia.
4.  Przebieg pobytu konia przy okazji operacji planowych (np kastracja,  artroskopia etc):
    - zwykle koń jest operowany 24 h po przyjeździe. Zabieg może być  przełożony - najczęściej z powodu konieczności udzielenia pomocy koniom z objawami kolki (Szpital prowadzi ciągły, ostry dyżur  "kolkowy" )
    - operacja trwa zwykle 1-2 godziny. Koń jest wybudzany w asekuracji linami, przymocowanymi do kantara i ogona lub przy użyciu aparatu podwieszającego.
    - po wybudzeniu z narkozy i wstaniu konia wysyłamy do właściciela SMS-a o treści "wstał(a),ok". Po operacji potrzebujemy kilka godzin aby konia wysuszyć i wyczyścić - prosimy o niewchodzenie do boksu ze względów bezpieczeństwa
    - nie zgadzamy się na asystę właścicieli podczas operacji i wybudzania konia
    - po operacji koń przebywa w Szpitalu 10 dni tj do czasu zdjęcia szwów (po kastracji - najczęściej 5-7 dni). Na życzenie właściciela koń  może zostać wypisany do domu wcześniej i wówczas opiekę nad nim prowadzi lekarz kierujący
    - po leczeniu, właściciel otrzymuje fakturę ze specyfikacją oraz  pisemne  zalecenia co do dalszego postępowania z koniem. Ponadto w  przypadku artroskopii - płytkę CD z nagraniami zdjęć RTG,  dokumentującymi stan przed i pooperacyjny. 
    - w razie wystąpienia komplikacji podczas leczenia właściciel zawiadamiany jest telefonicznie.

                     SZPITAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, BĘDĄCE WYNIKIEM ZDARZEŃ LOSOWYCH.                                                                    ZALECA SIĘ ZAWARCIE STOSOWNEGO UBEZPIECZENIA.
  W przypadku kłopotów lub pytań po powrocie konia do domu prosimy dzwonić na telefon dyżurny - 607 29 11 84

   Akceptujemy płatność przelewem i kartami płatniczymi. 
   Koszt i zakres operacji jest ustalany indywidualnie.
5.  Odwiedziny u konia: zapraszamy codziennie w godzinach 8 -18.
6.  Informacje telefoniczne:  22 852 20 85,  
  
 607 29 11 84 - po godz. 18 na ten numer dzwonimy tylko w  sprawach  awaryjnych.
7.  Do kontaktu z lekarzami w sprawie stanu zdrowia konia prosimy wyznaczyć  jedną osobę - pozwoli to uniknąć powtarzania tych  samych informacji  kilka razy.

Informacje dla właścicieli koni przebywających w Szpitalu