Informacje dla właścicieli, których konie przebywają w Szpitalu.

1. Konia zostawiamy w boksie, w podpisanym kantarze.
2. Derki, ochraniacze, linki - zabieramy do domu.
                         SZPITAL NIE ODPOWIADA ZA POZOSTAWIONY SPRZĘT
3. W biurze - wypełniamy stosowne zlecenie leczenia/operacji i   zostawiamy paszport konia.
4. Przebieg pobytu konia przy okazji operacji planowych (np kastracja,  artroskopia etc):
  - zwykle koń jest operowany 24 h po przyjeździe. Zabieg może być            przełożony  - najczęściej z powodu konieczności udzielenia pomocy        koniom z objawami kolki (Szpital prowadzi ciągły, ostry dyżur  "kolkowy")
- operacja trwa zwykle 1-2 godziny. Koń podczas wybudzania   asekurowany jest linami, przymocowanymi do kantara i ogona.
- po wybudzeniu z narkozy i wstaniu konia wysyłamy do właściciela SMS-   a o treści "wstał(a),ok". Po operacji potrzebujemy kilka godzin aby konia   wysuszyć i wyczyścić - prosimy o niewchodzenie do boksu ze względów   bezpieczeństwa
- nie zgadzamy się na asystę właścicieli podczas operacji i wybudzania   konia
- po operacji koń przebywa w Szpitalu 10 dni tj do czasu zdjęcia   szwów (po kastracji - najczęściej 5-7 dni). Na życzenie właściciela koń   może zostać wypisany do domu wcześniej i wówczas opiekę nad nim   prowadzi lekarz kierujący
- po leczeniu, właściciel otrzymuje fakturę ze specyfikacją oraz   pisemne   zalecenia co do dalszego postępowania z koniem. Ponadto w   przypadku artroskopii - płytkę CD z nagraniami zdjęć RTG,   dokumentującymi stan przed i pooperacyjny. 
- w razie wystąpienia komplikacji podczas leczenia właściciel   zawiadamiany jest telefonicznie.

  W przypadku kłopotów lub pytań po powrocie konia do domu prosimy dzwonić na telefon dyżurny - 607 29 11 84

 Akceptujemy płatność przelewem i kartami płatniczymi. 
 Koszt i zakres operacji jest ustalany indywidualnie.
5. Odwiedziny u  konia: zapraszamy codziennie w godzinach 8 -18.
6. Informacje telefoniczne:  22 852 20 85,  22 853 39 04
  
 607 29 11 84 - po godz. 18 na ten numer dzwonimy tylko w  sprawach    awaryjnych.
7. Do kontaktu z lekarzami w sprawie stanu zdrowia konia prosimy wyznaczyć  jedną osobę - pozwoli to uniknąć powtarzania tych   samych informacji  kilka razy.

Informacje dla właścicieli koni przebywających w Szpitalu